Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Kenniscafé palliatieve zorg EXTRA over sociale en psychische ondersteuning

Datum: dinsdag 21 augustus 2018 - dinsdag 21 augustus 2018

Training Motiverende Gespreksvoering

Datum: woensdag 12 september 2018 - woensdag 31 oktober 2018

Voorlichtingsbijeenkomsten niet-aangeboren hersenletsel voor patiënten

Datum: donderdag 20 september 2018 - maandag 11 maart 2019

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Nieuwsbrief TANDEM juni 2018

Datum: dinsdag 26 juni 2018
Deel