Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Training Positieve Gezondheid en werken met het spinnenweb

Datum: woensdag 19 juni 2019 - woensdag 11 september 2019

Voorlichtingsbijeenkomsten niet-aangeboren hersenletsel voor patiënten

Datum: donderdag 20 juni 2019 - donderdag 12 december 2019

Netwerkbijeenkomst Verslavingsproblematiek

Datum: dinsdag 25 juni 2019 - dinsdag 25 juni 2019

Vacature TANDEM casemanager

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Deel