Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten niet-aangeboren hersenletsel voor patiënten

Datum: donderdag 18 april 2019 - donderdag 12 december 2019

Training 'motiverende gespreksvoering', 4 woensdagochtenden

Datum: woensdag 8 mei 2019 - woensdag 26 juni 2019

Casuïstiekbespreking over pijn in de palliatieve fase

Datum: donderdag 9 mei 2019 - donderdag 9 mei 2019

Vacature TANDEM casemanager

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Nieuwsbrief TANDEM februari 2019

Datum: dinsdag 26 juni 2018
Deel