Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Training Positieve Gezondheid en werken met het spinnenweb

Datum: woensdag 20 november 2019 - woensdag 15 januari 2020

Netwerkbijeenkomst Verslavingsproblematiek over diverse middelen

Datum: woensdag 20 november 2019 - woensdag 20 november 2019

Casuïstiekbespreking over misselijkheid, braken en andere symptomen

Datum: donderdag 21 november 2019 - donderdag 21 november 2019

Vacature programmaleider Patiënt als Partner

Vacature casemanager TANDEM

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Deel