Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Netwerkbijeenkomst verslavingsproblematiek

Datum: dinsdag 19 februari 2019 - dinsdag 19 februari 2019

Theeconferentie 'Overdrachten in de Palliatieve Zorg'

Datum: donderdag 21 februari 2019 - donderdag 21 februari 2019

Casuïstiekbespreking over pijn in de palliatieve fase

Datum: donderdag 7 maart 2019 - donderdag 7 maart 2019

Het Transmuraal Netwerk bestaat 20 jaar

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Nieuwsbrief TANDEM juni 2018

Datum: dinsdag 26 juni 2018
Deel