Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Agenda  /  Alle agendapunten  /  Inschrijven

Agenda

Nieuws

Casuïstiekbespreking over chronische ziektes en palliatieve zorg

Datum: De datum wordt nog ingepland, 17.00-19.30 uur
Tijdstip: 17:00 - 19:30 uur
Locatie: Gouda
Kosten: hieraan zijn geen kosten verbonden.

De ziekte van Parkinson is een complexe chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. De behandeling is gericht op verbeteren van kwaliteit van leven en verlichten van symptomen. De levensverwachting van parkinsonpatiënten is gemiddeld twee jaar korter dan die van mensen zonder de ziekte. De raakvlakken tussen de Parkinsonzorg en palliatieve zorg groot. Toch ontvangen veel patiënten inadequate palliatieve zorg.

Vaak is onduidelijk wanneer de palliatieve fase bij een patiënt met COPD of hartfalen start, omdat het ziekteverloop zich niet of nauwelijks laat voorspellen en/of grillig is. Een patiënt met een vergevorderd stadium van hartfalen of COPD heeft vergelijkbare problemen en behoeften als patiënten met een andere ongeneeslijke ziekte in de palliatieve fase. Deze patiënten krijgen relatief laat palliatieve zorg, waardoor onnodig ziekenhuisopnames en crisissituatie ontstaan. Lees meer in de volledige uitnodiging.

Doel:                    
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren (vóór 7 mei 2020  bij jeanetvannnoord@gmail.com).  Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen.

Doelgroep:          
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen. 

Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.


Contact:

Transmuraal Netwerk Midden-Holland, secretariaat, info@transmuraalnetwerk.nl, 0182-505534

Postadres

Factuuradres

 
 
Versturen
*Verplicht

Succesvolle samenwerking

Nieuws

TMN in deze corona-tijd

Plaatsingsdatum: dinsdag 31 maart 2020
Thema: Nieuws
Deel