Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Agenda  /  Alle agendapunten  /  Inschrijven

Agenda

Nieuws

Training ’motiverende gespreksvoering’, 4 donderdagochtenden: 30 januari, 20 februari, 5 en 26 maart

Datum: 4 donderdagochtenden jan-feb-mrt 2020
Tijdstip: 08:45 - 11:45 uur
Locatie: Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda, Bestuurskamer
Kosten: € 305,-

Wat en waarom?
Als zorg- of hulpverlener willen we vaak mensen helpen een gezondere leefstijl te gaan volgen. Daarvoor moeten zij iets in hun gedrag veranderen. Dat lukt lang niet altijd met goed bedoelde tips en foldertjes. Motiverende gespreksvoering is een methode om mensen te ondersteunen bij de stap om daadwerkelijk te veranderen …… of niet.

Doelgroep (minimaal 9, maximaal 13 deelnemers)
Zorgverleners die mensen ondersteunen om in beweging te komen om iets te veranderen in hun gedrag. Dat kunnen dus zijn: diëtisten, fysio-en oefentherapeuten, ergotherapeuten, huisartsen, POH's, verpleegkundigen en ouderenadviseurs.

Doelstellingen van de training
Iedereen heeft redenen om ongewenst gedrag wél te willen veranderen, maar ook om deze juist níet te willen veranderen.

De deelnemer leert het eigenaarschap van (gedrags)verandering bij de cliënt / patiënt te laten.

De deelnemer leert vragen te stellen op een manier die mensen bewuster maakt om hun gedrag wel of niet te veranderen.

De deelnemer leert om met behulp van communicatie de balans naar wél willen veranderen te stimuleren.

De deelnemer krijgt concrete handvatten om met weerstand om te gaan

Accreditatie
Verpleegkundigen en verzorgenden 12 punten
Ergotherapeuten en diëtisten 16 punten
Fysiotherapeuten 10 punten
SKJ jeugd- en gezinswerkers (Kwaliteitsregister Jeugd) 18 punten


Contact:

Transmuraal Netwerk Midden-Holland, secretariaat, info@transmuraalnetwerk.nl, 0182-505534
 

Postadres

Factuuradres

 
 
Versturen
*Verplicht

Succesvolle samenwerking

Nieuws

Deel