Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Nieuws  /  Alle berichten

Agenda

Nieuws

Nieuwe informatiegids palliatieve zorg is uit!

Datum: woensdag 11 april 2018

 

Met enkele actualisaties en tekstuele aanpassingen is de 6e druk een feit. In deze uitgave is meer nadruk op bescherming van de mantelzorger. Behalve in de titel, komt in een aantal hoofdstukken de ondersteuning van de mantelzorger duidelijker aan bod.

De mantelzorger zorgt voor de patiënt, dat is voor de meeste naasten vanzelfsprekend. Niet vanzelfsprekend is, dat de patiënt de verantwoordelijkheid kan nemen om de mantelzorger te beschermen voor overbelasting. In de allerlaatste fase kun je dat ook niet verwachten, maar in een vroeg stadium kun je wel met de patiënt mogelijke overbelasting bespreken. Dat is dan weer de rol van jou als zorgverlener.

Informeer de patiënt en naaste over mogelijkheden om tijdig gebruik te maken van het eigen sociale netwerk, welzijnswerk/ mantelzorgondersteuning, vrijwilligers palliatieve zorg en wijkverpleging, nachtzorg e.d.

Als zorgverlener ken je het klappen van de zweep, voor de patiënt en naaste gaat er een nieuwe wereld open. Informeer hen goed. Deze informatiegids is daar bij goed te gebruiken.

TIP: Gebruik de IKNL lastmeter om de draaglast van de mantelzorger regelmatig in kaart te brengen. dit is van meerwaarde voor zowel de mantelzorger als voor jou als zorgverlener.

 

Deel