Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Nieuws  /  Alle berichten

Agenda

Nieuws

Zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk

Datum: dinsdag 23 oktober 2018
Thema: Nieuws

De groei van het aantal (kwetsbare) ouderen, en de daarmee gepaard gaande stijging van crisissituaties, vraagt van professionals in de eerste lijn om meer preventief te werk gaan. Voor vroegsignalering van (mogelijke) problemen is de huisartsenpraktijk de aangewezen plaats, vooral in samenwerking met andere professionals. Deze multidisciplinaire samenwerking kan worden vormgegeven door de ‘ouderenmodule’ in de huisartsenpraktijk. Het Transmuraal Netwerk ondersteunt, in opdracht van Mediis, huisartsenpraktijken bij de implementatie hiervan. De huidige samenwerking en wensen worden in kaart gebracht, er wordt een plan opgesteld en er worden regionaal afspraken met specialisten ouderengeneeskunde gemaakt over (financiering van) consulten en aanwezigheid bij een MDO.

Voor praktijken die de ouderenmodule al hebben ingevoerd óf dit jaar gaan invoeren is er een gratis scholing beschikbaar voor POH-ers over de (organisatie van de) ouderenzorg.

De invoering van de ouderenmodule past binnen het project Acute Ouderenzorg Midden-Holland en maakt daardoor deel uit van het programma Gedeelde Zorg.

Deel