Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Nieuws  /  Alle berichten

Agenda

Nieuws

Zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk

Datum: dinsdag 12 maart 2019
Thema: Nieuws

De groei van het aantal (kwetsbare) ouderen, en de daarmee gepaard gaande stijging van crisissituaties, vraagt van professionals in de eerste lijn om meer preventief te werk gaan. Voor vroegsignalering van (mogelijke) problemen is de huisartsenpraktijk de aangewezen plaats, vooral in samenwerking met andere professionals.

Sinds eind 2018 spoort nagenoeg elke huisartsenpraktijk in de regio kwetsbare ouderen systematisch op. Dit doen zij m.b.v. de ‘ouderenmodule’, houdt o.a. in dat er makkelijker en vaker overleg is met een specialist ouderengeneeskunde (SO). Zij kunnen bijv. een consult inplannen met een patiënt of aanwezig zijn bij een MDO. Met specialisten ouderengeneeskunde in dienst bij Zorgpartners, Goudenhart en Novicare zijn hier afspraken over gemaakt. Er is voor elke huisartsenpraktijk in de regio een SO beschikbaar. Er volgen lokale kennismakingsbijeenkomsten tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

De invoering van de ouderenmodule past binnen het project Acute Ouderenzorg Midden-Holland en maakt daardoor deel uit van het programma Gedeelde Zorg.

Deel