Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Nieuws  /  Alle berichten

Agenda

Nieuws

Transmurale overdrachten palliatieve zorg

Datum: donderdag 14 maart 2019

Bij het opstellen van de overdracht als een palliatieve patiënt ‘verhuist’ wordt heel wat van je verwacht. In hoeverre ken jij de setting waar de patiënt terecht komt? Wat is hun manier van werken. Welke mogelijkheden hebben zij wel en niet en welke informatie willen zij ontvangen om de zorg op de juiste manier te continueren?

Theeconferentie
Op 21 februari zijn we met 35 deelnemers vanuit verschillende settings rond casuistiek met elkaar in gesprek gegaan tijdens de Theeconferentie. Dat gaf stof tot nadenken. De werkelijkheid van de ketenpartner blijkt nogaleens anders dan je verwacht.

Checklist
De werkgroep Transmurale overdrachten palliatieve zorg had een checklist opgesteld die helpt bij het invullen van je verpleegkundige overdracht in POINT. Steeds meer thuiszorgorganisaties werken hier ook al mee, maar ook zonder POINT is de checklist helpend. Inmiddels is de concept versie ook in de teams in de regio bekeken en positief beoordeeld! Binnenkort kan de definitieve versie verwacht worden.

Orientatie bezoek
In het voorjaar van 2019 hebben 5 zorgmedewerkers van de gelegenheid gebruik gemaakt om in een andere setting rond te kijken. Zo gaan bijvoorbeeld een coordinator van het hospice 2 uur op bezoek bij de transferverpleegkundige, een thuiszorgmedewerker bij een POH en een wijkverpleegkundige naar een hospice.

Je gaat de ander beter begrijpen en kunt je in haar/ zijn situatie verplaatsen. Dat maakt het schrijven én lezen van een overdracht eenvoudiger en voorkomt misvattingen.

Dit najaar zal de uitnodiging om je inteschrijven voor een orientatie bezoek wederom gepubliceerd worden.

Deel