Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Nieuws  /  Alle berichten

Agenda

Nieuws

Dementiemonitor 2020 Onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie

Datum: maandag 2 maart 2020

Tweejaarlijks onderzoek
Iedere twee jaar houdt Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie.
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen ze beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Voor goede resultaten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Het maakt daarbij niet uit of de naaste thuis woont of in een instelling.

De zorg verbeteren
De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Als dementienetwerk Midden-Holland doen wij hier aan mee omdat de resultaten ook gebruikt worden om de dementiezorg in onze regio beter te laten aansluiten bij de behoeften en wensen van de mensen in onze regio. Deze resultaten worden samengesteld bij meer dan 30 ingevulde vragenlijsten. De vragenlijsten kunnen tot 30 SEPTEMBER ingevuld worden.

Helpt u mee?
Help ons om voor de belangen van mantelzorgers en hun naasten met dementie op te komen door zoveel mogelijk mantelzorgers van cliënten van uw organisatie te wijzen op de Dementiemonitor.

Dit kunt u doen door flyers digitaal te verspreiden met de link naar de online vragenlijst erop (www.dementiemonitor.nl).

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Deel