Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Nieuws  /  Alle berichten

Agenda

Nieuws

Zingevingsvragen wat moet ik daar mee?!

Datum: vrijdag 5 juli 2019

In de komende 10 jaar zal het aantal sterfgevallen in Nederland met ongeveer 14% gaan stijgen. Van die overlijdens weten we een aantal dingen. Doordat de behandeling steeds effectiever worden leven mensen langer en moeten zich ook langer bewust verhouden tot hun eindigheid. Gezien de drukte in de zorg zullen mensen steeds langer thuis zijn én daarbij steunen op hun naasten en/of netwerk. Hierdoor word je als zorgverlener ook steeds vaker geconfronteerd met levensvragen van mensen én hun naasten.

Het is nu mogelijk om voor dit soort vragen een geestelijk verzorger in te schakelen.

Geestelijke verzorging in de eerste lijn is nu mogelijk. In Midden-Holland is een pool met geestelijk verzorgers in oprichting. Spoedig hopen we het loket voor aanvragen operationeel te hebben. Voorlopig kunnen vragen voor consulten aan cliënten (50+ en/of palliatief) of advies aan zorgverleners/ ondersteuners in de eerste lijn gemaild worden naar info@transmuraalnetwerk.nl

Wat is een geestelijk verzorger
Geestelijk verzorgers ontlenen hun bekwaamheid aan een universitaire of HBO-studie op masterniveau in de humanistiek, theologie of religiewetenschappen met een specifieke afstudeerrichting ‘geestelijke begeleiding’.

Geestelijk verzorgers zijn dus toegerust om met alle mensen in gesprek te gaan, ook wanneer die van allochtone afkomst zijn of een niet-westerse religieuze achtergrond hebben. Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door permanente bij- en nascholing (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers).

Wat bieden zij

  • Consulten aan thuis wonende ouderen, patiënten en hun naasten.
  • Bijwonen van multidisciplinair overleg t.b.v. mensen in de thuissituatie (bv. Patz, sociale wijkteams)
  • Docent in het kader van bijscholing van zorgverleners, welzijnswerkers of vrijwilligers.

Informatiebijeenkomst
In alle gemeenten van de regio organiseren we informatie bijeenkomsten over Wat en hoe bij zingevingsvragen  voor werkers in zorg en welzijn. Houd de agenda van het netwerk palliatieve zorg in de gaten of stuur een mail waarin je je belangstelling aangeeft en de gemeente waarin je werkzaam bent.
Kenniscafé Palliatieve Zorg over Geestelijke verzorging in Gouda op 31 oktober 2019

 

Deel