Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Over ons  /  Onze medewerkers  /  Astrid van der Bas

Agenda

Nieuws

Astrid van der Bas

Sinds 2017 ben ik programmaleider van Patiënt als Partner.

Patiënt als Partner is de Goudse manier van continue kwaliteitsverbetering op alle niveaus. Daarbij hebben alle medewerkers twee banen: zorgverlener en zorgverbeteraar.

Patiënt als Partner brengt de kracht en trots terug op de werkvloer. Het geeft meer patienttevredenheid, meer werkplezier en respecteert de kennis en kunde van medewerkers én van patiënten.

Patiënt als Partner is gebaseerd op de methode Clinical Microsystem Thinking. Deze methode vindt zijn oorsprong in Dartmouth (USA) en is zeer succesvol in o.a. Jönköping (Zweden). Het Groene Hart Ziekenhuis heeft via het Transmuraal Netwerk Midden-Holland een intensieve samenwerkinsrelatie met Jönköping.

Met een Microsysteem wordt de kleinste unit bedoeld waar een vast team zorg verleent aan een gemeenschappelijke groep patiënten, bijvoorbeeld een afdeling of polikliniek. Het microsysteem is de frontunit waar het contact met de patiënt plaats vindt en waar de kwaliteit van de zorg inhoud krijgt. De enige manier om kwaliteit te kunnen verbeteren is om de regulieren patronen in deze microsystemen te analyseren, te verbeteren, te meten en te evalueren.

Op de afdelingen waar wordt gewerkt met Patiënt als Partner, zijn coaches aangesteld. Inmiddels zijn er circa 150 coaches actief in het ziekenhuis. De coaches coördineren periodieke whiteboard sessies waar het team met elkaar én met de patiënten aan kwaliteitsverbeteringen werkt. Door middel van de Plan, Do, Check, Act cyclus worden verbeterpunten omgezet in (SMART) doelen en worden kwaliteitsverbeteringen uitgevoerd en geborgd. De coaches zijn het aanspreekpunt op de afdeling als het om verbeteren met en voor de patiënt gaat.

Mijn rol is om de professionals binnen de organisatie met elkaar te verbinden en van elkaar te laten leren, met als doel de zorg te verbeteren Bottom up. Door middel van trainingen worden de coaches getraind om met Clinical Microsystem Thinking aan de slag te gaan.

Contact

Astrid van der Bas
0182-505050 / tst. 3602
astrid.van.der.bas@ghz.nl

 

 

Astrid van der Bas is HBO opgeleid.

Opleiding Verpleegkunde aangevuld met CCU aantekening

Opleiding Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg

Post MD opleiding

Management in Zorg AD traject

 

Deel