Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Dementie  /  Activiteiten  /  Dementie op jonge leeftijd

Agenda

Nieuws

Dementie op jonge leeftijd

Het grootste verschil tussen dementie op latere leeftijd en op jonge leeftijd zit hem in de levensfase waarin mensen ziek worden. Mensen met dementie op jonge leeftijd vervullen op dat moment nog een zeer actieve rol in de maatschappij. Ze hebben een baan, zijn opvoeder, zijn actief bij verenigingen, rijden nog auto enzovoorts. Van al deze rollen moeten ze langzaam maar zeker afscheid nemen. Ze geven de regie over hun leven niet gemakkelijk uit handen. Aan de andere kant beseffen mensen met dementie vaak dat ze ziek zijn. Juist de levensfase maakt dat gevoelens van machteloosheid en frustratie vaak heftiger zijn. Ook komen veel verschillende vormen van dementie in een andere samenstelling voor dan bij dementie op latere leeftijd waardoor de  uitingen en de behoefte aan zorg anders zijn. ​​​

Het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd  heeft gewerkt aan een verbijzondering van de Zorgstandaard voor deze doelgroep. Daarnaast is er een handleiding gemaakt voor de vertaling van de zorgstandaard naar regionale zorgprogramma’s voor jonge mensen met dementie op jonge leeftijd. Het netwerk dementie verwerkt de verbijzondering van de zorgstandaard in 2015 in het zorgprogramma dementie Midden-Holland.

 

 

 

 

Deel