Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Dementie  /  Activiteiten  /  Project de verbinding in Gouda Noord

Agenda

Nieuws

Project de verbinding in Gouda Noord

De verbinding tussen zorg en het sociaal domein is belangrijk voor het verbeteren van de leefkwaliteit van mensen met dementie. Maar ook om hen waar mogelijk te activeren en  waar nodig te ondersteunen met passende zorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het sociaal domein en de Coöperatie VGZ voor het zorgnetwerk. Samen spelen zij een belangrijke rol bij de verbetering van de gezondheid en leefbaarheid van wijken, en kunnen een groot verschil maken.

Plan van aanpak
Het Transmuraal Netwerk is gevraagd om een plan van aanpak te maken voor deze verbinding in Gouda Noord. De opdracht hierbij is:

  1. Aansluiting maken in Gouda Noord tussen het sociaal domein, de eerstelijnspraktijk rondom de huisarts, TANDEM en het tweede- en derdelijns zorgdomein.

  2. Een betere en slagvaardigere samenwerking tussen de professionele hulpverleners die bij het proces betrokken zijn.

  3. Vroegtijdige en optimale inzet van informele zorg en welzijn.

Het project start in Gouda Noord. De uitkomsten van dit project worden gebruikt om dit later in heel Midden-Holland te implementeren. Hiervoor wordt aan het einde van het project een implementatieplan geschreven.

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
0182-505534
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel