Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Eenzaamheid  /  Activiteiten

Agenda

Nieuws

Zomeractie; wie nodig jij uit deze zomer

In de zomer staan veel activiteiten op een laag pitje. De Coalitie Erbij wil mensen stimuleren contact op te nemen en af te spreken met mensen van wie ze vermoeden dat er sprake kan zijn van een contactarme periode. Een oude bekende, de nieuwe buurman of een ver familielid.

 

Gouda doet natuurlijk weer mee! Vanuit de platforms worden kaarten uitgedeeld waarmee je iemand kunt uitnodigen. U kunt ook een e-card versturen

 

    

 

De week van 'Zullen we samen...'

De leden van de Platforms Eenzaamheid bij ouderen in Gouda Noord, Oost en West willen in deze week met u ouderen bereiken en hen stimuleren om mee te doen met activiteiten. Dat kunnen bestaande activiteiten zijn, festiviteiten die speciaal in deze week gepland zijn of nieuwe activiteiten. Of we proberen de mensen één op één met elkaar in contact te brengen.

Koploperstad

Gouda is tot koploperstad benoemd door de Coalitie Erbij. Dat betekent dat er geld beschikbaar komt om de lokale samenwerking te optimaliseren en de partijen te scholen in het signaleren van eenzaamheid, het analyseren van de problematiek en het vinden van een oplossing op individueel niveau.

Jaarlijks doet Gouda mee met de week tegen eenzaamheid. In Gouda noemen we dat De Week van 'Zullen we samen...'

De Week vindt plaats in 2015 van 24 september tot en met 3 oktober. Informatie hierover wordt voor de zomer verstuurd. Verslagen van voorgaande jaren vindt u bij 'documenten'.

Toolkit Eenzaamheid

De wijk Goverwelle had als eerste in 2012 een platform Eenzaamheid bij ouderen. voor deze wijk is toen een toolkit ontwikkeld om op eenduidige wijze met alle partijen met eenzaamheid om te gaan. De toolkit is ook voor andere gebieden te gebruiken, alleen per gebied/ wijk verschilt de sociale kaart. De documenten van de Toolkit zijn te vinden bij 'documenten'.

 

Contact

 

Ineke Weverling
0182-505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel