Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Eenzaamheid  /  Eenzaamheid

Agenda

Nieuws

Eenzaamheid bij ouderen

De overlegtafel eenzaamheid bij ouderen stuurt drie platforms in Gouda en één in Waddinxveen aan om de ouderen te vinden en te helpen als eenzaamheid dreigt of reeds voor problemen zorgt. In de Platforms Eenzaamheid bij ouderen wordt lokale informatie uitgewisseld over sociale activiteiten en ander passend aanbod voor eenzame ouderen in de wijk. Partijen uit zorg, welzijn, wonen en diverse vrijwilligersdiensten spreken elkaar en weten van elkaars expertise, diensten en mogelijkheden. Daardoor ontstaan korte lijnen  die zorgen voor passende en snelle doorverwijzingen of informatievoorziening. De sociale teams zijn ook aangesloten.
Op de agenda's staat onder andere signalering, individueel- en groepsaanbod, themabijeenkomsten en de week van 'Zullen we samen...' .

De platforms draaien zelfstandig, de voorzitters zijn lid van de overlegtafel die twee keer per jaar bijeenkomt. 

Coalitie Erbij
Gouda en Waddinxveen zijn lokale coalities en aangesloten bij de Coalitie Erbij. Jaarlijks doen Gouda en Waddinxveen mee met de week tegen eenzaamheid, in Gouda noemen we die week; 'De week van 'Zullen we samen...'

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505280/ 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel