Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Niet aangeboren Hersenletsel

De NaH-keten stemt de zorg af voor mensen met niet aangeboren hersenletsel in de regio Midden-Holland.

Niet aangeboren hersenletsel (NaH) is schade aan de hersenen die ontstaan is in de loop van het leven. Deze schade kan ontstaan door onder andere een CVA, hersenkneuzing, ongeluk, tumor, hartstilstand, alcohol-drugsverslaving, vergiftiging of een neurologische aandoening zoals MS, Huntington of Parkinson. De gevolgen van NaH kunnen per persoon verschillen, maar kennen ook overeenkomsten. Mensen kunnen sneller moe zijn (en merken dit zelf niet), hebben moeite hun emoties in bedwang te houden en kunnen het overzicht kwijt zijn waardoor werkzaamheden moeizaam verlopen.

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een vorm van hersenletsel.

Kijk voor meer informatie op www.hersenletsel.nl

Intersectoraal Overleg Midden-Holland
Voor de uitvoering van de ketenzorg in deze regio is een intersectoraal overleg opgericht met vertegenwoordigers van:

 • Sophia Revalidatie
 • Gemiva-SVG Groep
 • Zorgpartners Midden-Holland
 • MEE Midden-Holland
 • Coördinatiepunt Zuid-Holland
 • Sanare Zorg & Welzijn
 • Transmuraal Netwerk Midden-Holland

De bijdrage van de NaH-keten
Binnen deze keten zijn de volgende zaken gerealiseerd:

 • Coördinatiepunt met een eigen website: www.nahcoordinatie.nl 
    
 • Sinds 2009 bestaat het (NaH) Café Change. Het café is elke eerste en derde maandag van de maand geopend voor mensen met NaH en buurtbewoners. Locatie: De Hanepraij, Fluwelensingel 110, Gouda. Tijdstip: 14.30 uur – 16.30 uur. Informatie te verkrijgen bij Fiel Creemers, logopediste: 0182-595700 of 06-12297173.
  In de maanden juli en augustus is er een zomerstop. We starten weer op maandag 7 september.

Nieuws

Meer kennis over NAH in de regio

Datum: dinsdag 17 januari 2017

Activiteiten

Agenda

Contact

Laura van Werven
0182-505534
laura.van.werven@ghz.nl

Deel