Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Activiteiten

Agenda

Nieuws

Zorgpad Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg, met als primair doel een hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor patiënt en naasten. Het multidisciplinair karakter van de zorg stelt eisen aan overdracht en transfers.

Een zorgpad palliatieve zorg biedt de mogelijkheid om deze multidisciplinaire samenwerking te structureren. Het is een procedure die bijdraagt aan de continuïteit van wenselijke zorg voor patiënt en naasten en aan een zo’n hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste fase. Onnodige en ongewenste opnames kunnen voorkomen worden en mensen kunnen overlijden op de plek van hun wens. Het zorgtraject start met het markeren van patiënten met een beperkte levensverwachting (< 1 jaar).

 

De start van het Zorgpad is het vroegtijdig spreken over het levenseinde. Er is speciale aandacht voor de overdracht van een patiënt die uitbehandeld is in het ziekenhuis en dus niet meer terug hoeft te komen bij de specialist. Soms hebben deze patiënten nog geen zorg nodig in de thuiszorg. Na de intensieve begeleiding door specialist en verpleegkundige in het ziekenhuis kan begeleiding thuis gemist worden. Door in die periode contact te hebben met huisarts en wijkverpleegkundige worden mensen ondersteund bij het maken van keuzes.

 

Het zorgpad palliatieve zorg in Midden-Holland wordt ontwikkeld naar het voorbeeld van het IJsselland Ziekenhuis. Daarnaast zullen we ook gebruik maken van de door het IKNL ontwikkelde formats.

 

Artsen en verpleegkundigen uit de eerste en tweede lijn, betrokken bij de palliatieve zorg vormen de projectgroep.

Signalerings box geimplementeerd bij Zorgpartners

Het door Zon Mw gesubsidieerde project Signalerings box voor verzorgenden één van de goede voorbeelden in de palliatieve zorg. In een Train de trainer cursus leren leidinggevenden, verzorgenden en verpleegkundigen te werken met de signaleringsbox. Het project  is in volle gang in een aantal huizen van Zorgpartners. De bedoeling is dat het vroegtijdig signaleren van veranderingen bij bewoners van de afdelingen, leidt tot een betere zorgverlening.

Op de site van ZonMw tref je informatie aan over de projecten. Signaleren voor verzorgenden is een "Parelproject"

ZonMw

 

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505280/ 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel