Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Palliatieve Zorg  /  Regiovisie Palliatieve Zorg

Agenda

Nieuws

Regiovisie Palliatieve Zorg 2014

Palliatieve zorg betreft alle aspecten van zorg. Alle zorgverleners leveren een bijdrage aan het evenwicht tussen zorg, compassie, aandacht, autonomie, waardigheid, onbaatzuchtigheid en nabijheid voor de mens met een ongeneeslijke ziekte met een beperkte levensverwachting en diens naasten. Hieraan zijn alle bestaande grenzen tussen organisaties ondergeschikt, omdat deelnemers aan het netwerk palliatieve zorg Midden-Holland verantwoordelijkheid nemen voor regionale palliatieve zorg, waarbij communicatie, coördinatie en afstemming van essentieel belang zijn. Lees de regio visie in onderstaande link.

regiovisie palliatieve zorg

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel