Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Suzanne  /  Suzanne

Agenda

Nieuws

Suzanne

Ieder zorgverleners zou zich bij alles moeten afvragen

'Wat vindt Suzanne?'

Suzanne is de naam voor de fictieve patiënt die professionals helpt focussen op de waarden van de patiënt. Het doel is dat Suzanne zich veilig en gehoord voelt en zij de beste kwaliteit van leven ervaart. Alle zorg- en hulpverleners voelen zich hiervoor verantwoordelijk. Samen met Suzanne de zorg invullen en eventueel verbeteren.

 

De Suzanne-gedachte betekent een cultuuromslag. Er is een duidelijk verschil tussen zorg die wordt gegeven op basis van de behoeften van de patiënt en zorg die is gebaseerd op de beperkingen van een organisatie. Het vraagt ander gedrag waarbij actief wordt ingespeeld op mogelijke problemen en iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het waarmaken van oplossingen.

Vrijwillig deelnemen

De Suzanne beweging bestaat uit medewerkers uit zorgorganisaties in Midden-Holland die actief willen werken vanuit de Suzanne gedachte. De beweging kent geen hiërarchie en organisaties nemen deel op vrijwillige basis. Iedereen neemt deel vanuit zijn/haar gevoel van verantwoordelijkheid naar Suzanne. In de organisaties kennen we verschillende Suzanne ambassadeurs.

 

Suzanne ambassadeurs

Suzanne ambassadeurs zijn vertegenwoordigers van de Suzanne gedachte. Deze ambassadeurs zijn werknemers/professionals in de organisatie die de Suzanne gedachte een warm hart toe dragen en de gedachte delen met hun collega’s.

 

Fictieve zorggebruikers

Het initiatief van 'Suzanne' komt voort uit een tweetal studiereizen van het bestuur van het Transmuraal Netwerk.

In 2007 is in Jönköping, Zweden kennis gemaakt met ‘Esther’. In 2014 heeft het bestuur in Torbay, Engeland kennis gemaakt met ‘Ms. Smith’. In 2014 heeft Zorgbelang Zuid-Holland, patiënten/consumentenplatform (Zorgbelang Zuid-Holland) eveneens deelgenomen aan de studiereizen naar Engeland en Zweden. Zowel Esther als Ms. Smit zijn beide fictieve gebruikers van zorg en sociale voorzieningen. Zij helpen de zorgprofessionals te denken en handelen vanuit de patiënt om vervolgens de kwaliteit van (integrale) zorg te verbeteren. Én met succes!

Contact

 

Lia Donkers
0182-505534
lia.donkers@ghz.nl

Deel