Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  TANDEM

Agenda

Nieuws

TANDEM

TANDEM (Transmurale Attentie Naast Dementie) biedt casemanagers en behandelaars voor mensen cliënten met (vermoeden van) dementie die nog thuis wonen in regio Midden-Holland.

Verwijzers kunnen een cliënt aanmelden bij TANDEM voor de inzet van een casemanager dementie of het adviesteam. Aanmelding gaat via ZorgDomein. Het product TANDEM staat onder verpleging en verzorging, overige zorgvragen. We streven ernaar binnen twee weken contact op te nemen met de verwijzer om de aanmelding te bevestigen en zo nodig urgentie te bepalen.

Bij vragen kunnen ketenpartners en contactpersonen contact opnemen met de betrokken casemanager via hun persoonlijke telefoonnummer. Voor overige vragen of voor het inzetten van het adviesteam kan contact gezocht worden met de bereikbaarheidsdienst van TANDEM.

Voor overige vragen of voor het inzetten van het adviesteam kan contact gezocht worden met de bereikbaarheidsdienst van TANDEM. Deze is van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

06 100 100 15 voor Gouda, Reeuwijk, Driebruggen en Waarder
06 200 15 315 voor Bodegraven, Nieuwerbrug, Boskoop, Waddinxveen en Zuidplas
06 100 33 445 voor Krimpenerwaard

E-mail (voor alle teams):              info@tandemmh.nl
Postadres (voor alle teams):       Postbus 1098 / B173, 2800 BB Gouda

 

 


Op dit moment is er geen ruimte om alle aangemelde cliënten direct in zorg te nemen. De actuele wachttijden kunt u hier terugvinden. Voor vragen m.b.t. de lijst nieuwe aanmeldingen en wachttijd kunt u op maandag- en donderdagochtend van 8.30 tot 12.30u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris van TANDEM op: 06 - 351 189 54. Voor spoedgevallen (waar per direct een casemanager betrokken moet worden), neemt u contact op met de bereikbaarheidsdienst van TANDEM in de desbetreffende regio (zie hierboven vermelde telefoonnummers).

U kunt uw cliënten er op wijzen dat, als zij langer dan zes weken op casemanagement moeten wachten, zij dit kunnen melden bij hun zorgverzekeraar. Cliënten zoeken daarvoor contact met de afdeling zorgbemiddeling bij hun zorgverzekeraar.

De kosten voor casemanagement worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage betaald. De casemanager stelt op basis van de omstandigheden van de cliënt een indicatie op waarin omschreven is op welke ondersteuning de cliënt op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) aanspraak heeft.

Heeft de cliënt een zorgzwaartepakket vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en wordt het casemanagement ingezet, dan betaalt de cliënt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Bij het CAK (www.hetcak.nl) kunt u meer informatie vinden.

Ook op de pagina van de Rijksoverheid vindt u informatie over de eigen bijdrage: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/vraag-en-antwoord/eigen-bijdrage-wlz.

Contact

Petra Dekker
Manager TANDEM
T 0182-595007
petra.dekker@zorgpartners.nl

Vacature casemanager

Deel