Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  TANDEM  /  Activiteiten  /  Uitkomstmeting dementie

Agenda

Nieuws

Uitkomstmeting dementie

In 2013 heeft Achmea in samenwerking met een aantal dementienetwerken en Vilans een project gestart om gezamenlijk ervaring op te doen met het meten van kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gezamenlijk is een vragenlijst opgesteld (uitkomstenindicatoren dementiezorg), waarin de Dementia Quality of Life index en volhoudtijd van mantelzorgers de kern vormen. Uniek is dat vragen worden gesteld aan de persoon met dementie zelf en dat het een minimaal aantal vragen betreft, die geïntegreerd in het primair proces gesteld kunnen worden.

Per 1 juni 2016 gaat TANDEM  meedoen aan deze meting en gaan de casemanagers van TANDEM de vragenlijst af nemen bij zowel de persoon met dementie, als de mantelzorger. Met het onderzoek kan de cliënt een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorgverlening, maar deelname is geen verplichting. De registratie vindt plaats in een voor dit project ontworpen registratie.  Alle maatregelen zijn genomen om de privacy van clienten te beschermen en beveiligingsrisico.s uit te sluiten. De geanonimiseerde gegevens zijn niet terug te leiden naar individuele clienten of professionals. Periodiek zal het dementienetwerk worden voorzien van informatie over de uitkomsten van zorg in het netwerk in vergelijking tot andere netwerken, waarbij eventuele verschillen worden geanalyseerd. Op basis hiervan wordt gezocht naar best practices en kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

 Voor meer (achtergrond) informatie over de meting uitkomsten indicatoren dementiezorg:

- invulformulier 

- instructiekaart 

- instructie bij vragen 

- factsheet

- factsheet privacy

- 6e nieuwsbrief

 

 

 

Deel