Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Transformatie  /  Projecten  /  Activeren van inwoners/cliënten in de wijk

Agenda

Nieuws

Activeren van inwoners/cliënten in de wijk

Op wijk/buurtniveau worden verbindingen gemaakt tussen wijkinitiatieven van burgers en (algemene) voorzieningen voor zorg en ondersteuning vanuit WMO, Jeugd en WLZ. Door de verbindingen wordt de samenredzaamheid in wijken vergroot, kan er sneller ingespeeld worden op behoeften en vraagstukken in de wijk en zal er minder geïndiceerde professionele zorg ingezet hoeven worden. Inwoners raken meer betrokken op elkaar door ontmoeting in de wijk.

Dit initiatief loopt al succesvol op diverse plekken in de regio. De werking kan verder verbreed worden en in meerdere gemeenten/wijken worden geïmplementeerd.

Voorbeelden:
In Schoonhoven werkt Gemiva samen met de SWOS in het project "Belbus". Gemiva stelt gebouw en faciliteiten beschikbaar en heeft een rolstoelbus voorgefinancierd. De belbus vervoert cliënten van Gemiva tussen wonen en dagbesteding en biedt via een abonnement vervoersdiensten aan in Schoonhoven, aan inwoners die daar behoefte aan hebben. .

In Stolwijk wordt een inloop voor ouderen uit de buurt mogelijk gemaakt in een dagcentrum van Gemiva. Ouderen kunnen elkaar ontmoeten en er worden activiteiten geboden. Er is een klein winkeltje (beheerd door vrijwilligers) opgezet waar producten worden verkocht en waar mensen wat kunnen komen drinken.

In Moordrecht en Nieuwerkerk zijn algemene inloopvoorzieningen opgezet. Burgers kunnen laagdrempelig gebruik maken van faciliteiten en/of gebouwen van zorgorganisaties. In Moordrecht werken Sanara en Gemiva samen en wordt gebruik gemaakt van gebouwen van deze organisaties, in Nieuwerkerk werken Gemiva, Kwintes en Sanare samen met de bibliotheek en wordt gebruik gemaakt van het gebouw van de bibliotheek De Batavier.

In Gouda worden in 3 wijken algemene inloopvoorzieningen georganiseerd. Gouda subsidieert de inloopvoorzieningen via subsidieregeling "Participatie in de buurt". In Oost is dat o.a. in Buurtpunt Zoutman, in West in het Jan Ligthartcentrum en in Noord bij de Rotonde.


Deel