Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Transformatie  /  Projecten  /  Bekostiging maatwerk voorziening

Agenda

Nieuws

Bekostiging maatwerkvoorzieningen sociaal domein

Gemeenten, aanbieders en cliëntorganisaties zoeken samen naar een versimpelde (qua administratie, facturatie, bureaucratie) bekostigingssystematiek die duurzaam is op regionaal niveau en die innovatie, flexibiliteit en ontschotting stimuleert.

 

Zie de projectposter zoals die gepresenteerd is tijdens de brede bijeenkomst op 26 sept 2016.

 

Deel