Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Transformatie  /  Projecten  /  Gezinsaanpak

Agenda

Nieuws

Gerichte aanpak Multiproblem Gezinnen

Henriette Bottinga van de gemeente Gouda neemt d.m.v. een lintje het 1e exemplaar van de nieuwe richtlijn 1G1P in ontvangst.Het realiseren van een gerichte aanpak van gezinnen met complexe en meervoudige problematiek levert betere en goedkopere zorg op. In gezinnen met complexe en meervoudige problematiek is over het algemeen sprake van diverse hulpverlenende instanties die in het gezinssysteem actief zijn en waar substantiële bedragen mee gemoeid zijn. Uit onderzoek blijkt dat een klein deel van de gezinnen (ca 3-5 %) verantwoordelijk is voor de helft van de kosten voor Jeugdhulp op macro niveau.
Met deze aanpak wordt beoogd om tot een zo goed mogelijke afstemming te komen van alle hulpverlenende instanties (domeinoverstijgend) waardoor betere en goedkopere zorg wordt gerealiseerd.

Nieuwe Richtlijn 1 Gezin 1 Plan voor Midden Holland

(Item nieuwsbrief transformatie April 2017)

Op 16 februari 2017 hebben Petra de Jong Procesmanager CJG/Sociaal Team Jeugd Gouda, Paula van Ommen beleidsmedewerker OGGZ / MZVT en Nathalie Sie trainer o.a. 1Gezin1Plan op feestelijke wijze met 60 aanwezigen van organisaties vanuit jeugd- en volwassenzorg/gemeenten de nieuwe richtlijn 1Gezin1Plan gepresenteerd en in gebruik genomen. Een nieuwe richtlijn was nodig mede door de verbreding naar de doelgroep 0-100 en de transformatiedoelen waaronder regie bij de klant en het betrekken van het netwerk. Lees hier meer.

Henriette Bottinga van de gemeente Gouda opent de bijeenkomst

Henriette Bottinga van de gemeente Gouda neemt d.m.v. een lintje het 1e exemplaar van de nieuwe richtlijn 1G1P in ontvangst.

 Nathalie Sie, o.a. trainer 1Gezin1Plan geeft een toelichting op de nieuwe richtlijn

Paula van Ommen interviewt Jannet Doeleman van Wraparound Nederland (er zijn vragen betreffende 1G1P opgehaald door Paula bij de organisaties)

Feestelijk gebak met het logo 1Gezin1Plan

 Henriette Bottinga van de gemeente Gouda biedt Nathalie Sie een exemplaar van de nieuwe richtlijn

Deel