Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Transformatie  /  Projecten  /  Onderwijszorg arrangementen

Agenda

Nieuws

Onderwijszorgarrangementen

Met beter afgestemde zorg tussen onderwijs en jeugdhulp, kunnen kinderen zo lang als mogelijk aan het (regulier) onderwijs deelnemen.        

 Zie de projectposter zoals die gepresenteerd is tijdens de brede bijeenkomst op 26 sept 2016

 

Onderwijszorgarrangementen (OZA)  (nieuwsbericht, nieuwsbrief oktober 2016)

In de regio Midden-Holland is de notitie “Onderwijszorgarrangementen” bestuurlijk vastgesteld door de 5 gemeenten en de 6 samenwerkingsverbanden. Een werkgroep heeft hard gewerkt aan deze notitie met inbreng van vele partners in verschillende bijeenkomsten. De notitie geeft helder weer wat onze visie is, wat wij onder een OZA verstaan, hoe deze tot stand kan komen en wat één ieders verantwoordelijkheid is. Daarnaast is er een werkinstructie gemaakt voor de scholen en de sociale teams. Op 14 september was er een grote implementatiebijeenkomst met de samenwerkingsverbanden, de scholen, de sociale teams, leerplicht en de aanbieders van jeugdhulp. En nu: Aan de slag!

lees meer in het verslag OZA implementatie bijeenkomst 14 september 2016

Deel