Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Transformatie  /  Projecten  /  Sociaal Makelaar

Agenda

Nieuws

Onderzoek naar de rol van Sociaal Makelaar

De Sociaal Makelaar is de verbinder van zorg, welzijn en burgerparticipatie in de wijk. Dit onderzoek brengt in kaart wat de werkwijze van sociaal makelaar tot een succes maakt, hoe het (nog) beter kan en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Aan de mening van kwetsbare inwoners wordt in dit participatieve onderzoek veel waarde gehecht. De resultaten zullen al lopende het onderzoek via kennisdeling voor andere gemeenten beschikbaar komen.

De gemeente Gouda, TNO, GGD Hollands Midden en Coöperatie Voortouw (de uitvoeringsorganisatie in het sociale domein) werken in dit onderzoek samen. Voor het onderzoek zijn drie overleggroepen actief.

  • Projectgroep
  • (Lokale) Adviesgroep
  • (Intergemeentelijke) Klankbordgroep  

 Het onderzoek start op 1 oktober 2016 en duurt tot en met 31 maart 2018.

Deel