Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Transformatie  /  Transformatie

Agenda

Nieuws

Transformatie

Het Netwerk Transformatie is opgericht om innovaties in het sociale en zorgdomein in goede banen te leiden. Iedereen die betrokken is bij de transformatie in Midden-Holland hoort bij het Netwerk. De transformatie moet leiden tot meer regie en redzaamheid van inwoners en minder gebruik van zorg en welzijn. Dat vraagt om omdenken, een duurzaam proces waarvoor geen blauwdruk bestaat.

 

Netwerkcommissie

Spil van het Netwerk is een Netwerkcommissie  met daarin inwoners, aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraar en gemeenten. De  Netwerkcommissie houdt vinger aan de pols van  de transformatieprojecten, signaleert knelpunten, nieuwe vragen en initieert oplossingen en nieuwe projecten.

Jaarlijks organiseert de Netwerkcommissie grote regiobrede werkconferenties zodat iedereen kennis kan nemen van de  voortgang van de projecten en nieuwe ontwikkelingen deelt. In die zin biedt het Netwerk ruimte om te leren en te co-creëren.

 

Regionale Transformatie Agenda

Op 1 februari 2016 vond de eerste grote regiobrede werkconferentie plaats met als doel een Transformatie Agenda voor de regio op te stellen. Ruim 170 cliënten, aanbieders, gemeenten en verzekeraars kwamen erop af. De deelnemers konden aangeven aan welk project van de longlist ze wilden bijdragen. De conferentie leverde vele ontmoetingen, creatieve combinaties en een shortlist van projecten op. Deze shortlist vormt dan de transformatie agenda. 

 

Transformatietrechter: op weg naar een verbindende visie 

Deelnemers van het netwerk kijken met een verschillende bril naar transformatie. De netwerkcommissie heeft als eerste stap de diverse invalshoeken samengebracht en vormgegeven in een inzichtelijke trechter. Deze zogenaamde transformatietrechter dient als samengesteld toetsingskader om de transformatieprojecten in Midden-Holland te bespreken en vormt tevens de opmaat voor de ontwikkeling van een gedeelde visie.

       

Innovatie en inkoop

Er is een onderscheid tussen het Netwerk Transformatie en de Fysieke Overlegtafels van de inkooporganisatie NSDMH.  Het Netwerk Transformatie heeft als doel het bestuurlijk en innovatiebeleid  samen te brengen waarbij partijen kennisdelen en gezamenlijk experimenteren. De Fysieke Overlegtafels van de NSDMH richten zich op de inkoop en productontwikkeling waarbij partijen met elkaar onderhandelen. Diverse organisaties nemen aan beide overlegvormen deel.

  

Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)

Onder deze naam zijn de gemeenten van Midden-Holland een regionale inkooporganisatie gestart. Het NSDMH werkt voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Gemeente Gouda is gastheergemeente.
Het NSDMH koopt zorg en ondersteuning in voor de decentralisaties Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. Het NSDMH sluit contracten met professionele zorgaanbieders, of ze nu groot zijn of klein.

 

 

 

Contact

 

Lia Donkers
Netwerkondersteuner
0182-505534
lia.donkers@ghz.nl

Deel