Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Valpreventie  /  Valpreventie

Agenda

Nieuws

Valpreventie

Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook het aantal valincidenten. Het Netwerk Valpreventie Midden-Holland wil vallen door ouderen tegengaan door extramurale en intramurale ketensamenwerking te bevorderen. Daarbij staan bewustwording van de risico's en het belang van bewegen voorop.

Lokale ketens voor valpreventie
In de regio Midden-Holland groeit het aantal lokale valpreventieketens. Zomer 2017 telt de regio 10 ketens.
Thuiszorg-verpleegkundigen en praktijkondersteuners (POH's) screenen hun cliënten met de speciaal daarvoor ontwikkelde lijst waardoor duidelijk is naar wie kan of moet worden doorverwezen. Alle partijen die op het gebied van valpreventie iets te bieden hebben, kunnen zich in de keten profileren. De ketens brengen het lokale beweegaanbod in kaart en maken afspraken hoe ouderen te stimuleren eraan deel te nemen. 

 

 

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel