Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

NAH voorlichtingsbijeenkomsten 2021

Datum: dinsdag 26 januari 2021 - woensdag 1 december 2021

Training Motiverende Gespreksvoering voorjaar 2021, 4 woensdagmiddagen

Datum: woensdag 10 maart 2021 - woensdag 12 mei 2021

STORING

Onze website heeft door een cyber-aanval een storing. De meeste informatie op onze website is op dit moment niet up-to-date. 
Contact met ons is mogelijk via GM-TransmuraalNetwe@ghz.nl 

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Deel