Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten niet aangeboren hersenletsel (NAH) en Breincafé

Datum: dinsdag 8 september 2020 - maandag 14 december 2020

Training motiverende gespreksvoering september-oktober 2020

Datum: woensdag 9 september 2020 - woensdag 28 oktober 2020

Casuïstiekbespreking Palliatieve Zorg over dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding

Datum: donderdag 10 september 2020 - donderdag 10 september 2020

Corona / Covid-19

Lees meer over onderstaande onderwerpen op onze thema-pagina Corona/Covid-19

- Regionaal TransferPunt COVID-19 Midden-Holland
- Nood ACP
- Twee handleidingen voor ‘Afscheid nemen in buitengewone situaties’
- Geestelijke verzorging Thuis
- Palliatieve zorg in tijden van crisis (Webinar 4 juni 2020)
- Palliaweb
- Zorgverlening TANDEM
- Mantelzorg

Vacature casemanager TANDEM

Aanmelden TANDEM

Aanvraag van een casemanager doet u via ZorgDomein. Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Deel