Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Agenda

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Datum: maandag 27 januari 2020 - maandag 14 december 2020

Training motiverende gespreksvoering

Datum: woensdag 15 april 2020 - woensdag 10 juni 2020

NAH voorlichting

Datum: maandag 14 december 2020 - maandag 14 december 2020

Storing

Datum: dinsdag 1 december 2020

Regionaal vangnet Corona nazorg

Datum: woensdag 23 september 2020

Aanmelden TANDEM

Aanvraag voor een casemanager

I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 kunt u vanaf 1 mei alleen nog maar via Zorgdomein aanmelden.  Het product TANDEM staat onder  verpleging en verzorging, overige zorgvragen. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg

Storing

Datum: dinsdag 1 december 2020
Deel