Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Agenda  /  Alle agendapunten  /  Inschrijven

Agenda

Nieuws

Casuïstiekbespreking Palliatieve Zorg over dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding

Datum: Donderdag 10 september 2020
Tijdstip: 17:00 - 19:30 uur
Locatie: Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda, Ridderhof (route 58)
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Na inschrijving rekenen we wel op je aanwezigheid.

Het Netwerk Palliatieve zorg Midden-Holland en het consultatieteam Hollands Midden van het IKNL organiseert op donderdag 10 september 2020 een casuïstiekbespreking over palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding.

Doelgroep 
Verpleegkundigen niveau 4 en 5/6 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen. Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij Jeanet van Noord vóór 6 september 2020. jeanetvannnoord@gmail.com.  Er kunnen maximaal 18 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).
In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Dyspnoe hoort tot de meest voorkomende symptomen in de laatste fase van veel chronische en dodelijke ziekten zoals kanker, terminaal hartfalen en COPD. De prevalentie van dyspnoe is al hoog vanaf een halfjaar voor het overlijden. Zo heeft 78% van de patiënten met longkanker, 88% van de patiënten met hartfalen en 96% van de patiënten met COPD gedurende de laatste 6 maanden van het leven last van dyspnoe. Bij neurologische aandoeningen als ALS en dementie is dyspnoe vooral in de laatste weken een groot probleem. Zo komt bij tweederde van de patiënten met dementie dyspnoe voor in de laatste fase van het leven. Angst speelt hierbij een grote rol.

Zie voor meer informatie de uitnodiging.


Contact:

Transmuraal Netwerk Midden-Holland
ineke.weverling@ghz.nl

 

Documenten downloaden:

de uitnodiging

Postadres

Factuuradres

 
 
Versturen
*Verplicht

Succesvolle samenwerking

Nieuws

Deel