Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Nieuws  /  Alle berichten

Agenda

Nieuws

Regionaal vangnet Corona nazorg

Datum: dinsdag 22 september 2020
Thema: Nieuws


Mensen die Corona hebben doorgemaakt en hun naasten kunnen specifieke problematiek ontwikkelen. Het Post IC Syndroom (PICS) is al een bekend gevolg, maar ook Post Traumatisch Stress Syndroom is te verwachten bij deze patiëntengroep en hun naasten, ook als er geen IC of ziekenhuis opname heeft plaatsgevonden. Dit wordt tegenwoordig ook wel het het COVID-19 Associated Syndrome (CAS) genoemd.De media aandacht en schikbeelden op tv vergrootten de impact en zorgden voor angst, ook als zij met matige klachten thuis konden blijven.

Een multidisciplinaire aanpak is nodig om deze problematiek te signaleren en te behandelen. Het Transmuraal Netwerk pakt de regie op, om kennis en ervaring te bundelen en dit in de regio toegankelijk te maken voor alle zorgverleners en ondersteuners.

De projectgroep organiseert themabijeenkomsten om elkaar én een bredere groep collega’s te leren kennen en te scholen waardoor een vangnet ontstaat.

Tevens worden partijen geïnformeerd en eventueel getraind in de werkwijze van Positieve Gezondheid. Deze werkwijze vormt ons uitgangspunt voor signalering en behandeling van de mogelijke problematiek. 

Laat u verder informeren en inspireren en schrijf u nu in voor de themabijeenkomst op 26 oktober!

Kunt u deze keer niet aanwezig zijn, maar heeft u belangstelling voor de volgende themabijenkomsten, geef dan uw naam en e-mailadres door aan Ineke Weverling (projectleider). Zij zal ervoor zorgen, dat u op de verzendlijst komt te staan voor de aankondigingen.

 

In de projectgroep zijn vertegenwoordigd:
Mediis,
Groene Hart Ziekenhuis, 
ZorgBrug 
Paramedici (fysiovisiq, GoudenHart)
Thuiszorg organisatie 
Kwadraad
Sociaal team/ Plicare
Geestelijk verzorger
Regio gemeente 

 

 

Deel