Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Nieuws  /  Alle berichten

Agenda

Nieuws

Verkenning naar een samengaan van het Transformatienetwerk en het programma Gedeelde Zorg Midden-Holland

Datum: dinsdag 7 juli 2020
Thema: Nieuws


In de stuurgroep gedeelde Zorg is op 8 juni het besluit genomen een verkenning te laten uitvoeren naar het samengaan van het Transformatienetwerk en het Programma Gedeelde zorg. De deelnemers in het Transformatienetwerk hebben zich daarover ook positief uitgesproken. In het kader van de verkenning worden met de betrokken partijen gesprekken gevoerd.

Kernpunten

 • In 2040 is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar.
 • In Midden Holland aantal ouderen stijgt en daarmee ook het aantal kwetsbare ouderen en het aantal mensen met dementie(van nu 3880 naar 5700 in 2030).
 • In de GGZ zijn de wachttijden te lang, die moeten terug naar de Treeknorm en een nieuwe benadering is gewenst, wijkgerichte GGZ zal worden ontwikkeld.
 • In de Jeugdzorg zijn de kosten te hoog, is samenwerking gewenst.
 • De verwachting is dat het arbeidsmarktpotentieel ongeveer gelijk blijft.
 • De druk op de zorg gaat omhoog.


De overheid werkt aan regionalisatie en Juiste Zorg Op de Juiste Plek

 • Als regio zelf keuzes maken in vorm en inhoud van samenwerken, anders zal de overheid de vorm gaan opleggen is de inschatting
 • Gezamenlijke inzet en daadkracht is van groot belang


Gezamenlijke elementen uit plannen en visie

 • Preventie
 • Verbinding zorg en welzijn/sociaal domein
 • Gericht op gezondheid, herstel en participatie
 • Zo dicht mogelijk bij de leefsituatie van de cliënt/wijkgericht werken
 • Persoonlijke mogelijkheden van de cliënt staan centraal
 • 1 aanspreekpunt/ coördinatie van de zorg rond de cliënt
 • Maximale doelmatigheid en kwaliteit, accommoderen groeiende zorgvraag en beheersing van de kosten
Deel