Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Nieuws  /  Alle berichten

Agenda

Nieuws

Verkenning regionale transferorganisatie

Datum: dinsdag 7 juli 2020
Thema: Nieuws

Demografische ontwikkelingen zijn een belangrijke reden voor gezamenlijke afstemming. In 2040 is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. Optimale doorstroom in de zorgketen en efficiënt gebruik van de plaatsen in de wijkverpleging en in de intramurale zorg is een opdracht voor alle zorgpartijen. Niet alleen inzicht in, en correct gebruik van, de capaciteit van plaatsen/bedden is voorwaarde voor het kunnen bieden van goede zorg aan alle zorgvragers. Ook inzicht in de beschikbaarheid van het juiste zorgpersoneel speelt hierin een belangrijke factor. Het aantal ouderen neemt toe, maar de verwachting is dat het arbeidsmarktpotentieel ongeveer gelijk blijft. Transfer en coördinatie van zorg is dus van cruciaal belang om alle zorgvragen in de toekomst te kunnen blijven beantwoorden.

In de stuurgroep Gedeelde zorg is op 8 juni het besluit genomen een verkenning te laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een regionale transferorganisatie. De programmamanagers voeren deze verkenning uit. Met de zorgpartijen in de regio wordt hiervoor een gesprek gevoerd.

Deel