Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Vroegtijdige Zorgplanning (AdvanceCare Planning, ACP)

Wilt u op dit punt in uw leven...

Wiens taak is het eigenlijk om wensen en grenzen vast te leggen; die van de zorgverlener of die van de burger zelf? De wensen en grenzen zíjn van de burger, maar de zorgverleners en naasten moeten deze wel kennen om er naar te kunnen handelen.

Daarom heeft de transmurale werkgroep ACP een formulier ontwikkeld met vijf vragen. Deze zijn gebaseerd op de vragen die Atul Gawande beschrijft in zijn boek 'Sterfelijk zijn'. Als artsen deze formulieren in hun wachtkamer leggen of actief uitreiken, stimuleren ze de burger na te denken over het belang van het kenbaar maken van wensen en grenzen.

Weet u zelf van uw ouders, partner, kinderen wat hun wensen en grenzen zijn?

In de huidige Corona crisitijd is het goed als  wensen en grenzen vastgelegd zijn. Helaas blijkt dat vaak nog niet het geval. Nodig mensen uit om hierover na te denken, ter voorkoming van onnodige toestroom van kwetsbare ouderen, die helemaal niet meer ingestuurd willen worden. Lees hierover het artikel  in het Leidsch Dagblad van 8 april van huisarts Carla Juffermans en Selma Jonker.
Er is door de werkgroep ook een handvat voor ACP in Coronatijd ontwikkeld zie Nood ACP.

U vindt hier het formulier en bekijk hieronder of download het filmpje van het NPCF .

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel