Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Documenten  /  Kwaliteitskader palliatieve zorg

Agenda

Nieuws

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is op 3 oktober 2017, tijdens een bijeenkomst in Utrecht, officieel gelanceerd en aangeboden aan KNMG.

Er is brede overeenstemming over wat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Gemandateerde vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, wetenschappelijke en beroepsverenigingen van zorgverleners, beroepsverenigingen van geestelijk verzorgers, professionals in de psychosociale oncologie en zorgverzekeraars hebben dit vastgelegd in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Open hier het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Zelfevaluatie palliatieve zorg
Organisaties in onze regio streven naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Al zeven organisaties hebben gebruik gemaakt van de Zelfevaluatie palliatieve zorg. Zij hebben inzicht in waar ze staan ten aanzien van de kwaliteit van de aangeboden palliatieve zorg en weten nu waar verbetering mogelijk is. De Zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Lees meer hierover op Palliaweb.nl of vraag Ineke Weverling om informatie.

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel