Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Transformatie  /  Nieuws

Agenda

Nieuws

Nieuws

Digitale Participantenraad TMN

Datum: dinsdag 7 juli 2020
Thema: Nieuws

Als nieuwe directeur van het Transmuraal Netwerk keek ik uit naar de eerste bijeenkomst van de participantenraad. Het was een bijzonder plezierige bijeenkomst, met actieve deelname van de participanten. In deze bijeenkomst lag de focus op de actualiteit in de verschillende netwerken. De PowerPoint die daarvoor is gemaakt vindt u onder deze link.

Ook de verbinding met Gedeelde zorg is aan de orde geweest. Over de verkenningen die worden uitgevoerd wordt elders in deze nieuwsbrief geschreven.

In het gesprek met de participanten zijn 2 thema’s aangedragen waar men aandacht voor zou willen. Een thema was E-health. Margot gaf toelichting op de aandacht die vanuit Gedeelde zorg uitgaat naar het PGO en medicatie-overdracht.

Digitale zorgverlening of deskundigheidsbevordering is nu actueler dan ooit. Het TMN zal zich bezinnen op hoe zij een rol kan spelen bij de verder ontwikkeling daarvan.

Het tweede thema betrof Ouderen Psychiatrie. Janneke Oldenbroek van Kwintes merkte op dat zij steeds meer te maken krijgen met veroudering van hun cliënten en de daarmee samenhangende toename van somatische klachten. Persoonlijk begeleiders hebben niet de juiste kennis en vaardigheden voor deze problematiek. Margot van der Starre geeft aan dat ook op de somatiek afdelingen van Zorgpartners steeds meer mensen terecht komen, die psychische stoornissen hebben, waar hun medewerkers niet mee uit de voeten kunnen. Kortom er is vraag naar regionale oplossing voor deze doelgroep. Het Transmuraal Netwerk gaat zich oriënteren op aanpak elders in het land voor een gezamenlijke oplossing.

In het najaar organiseren we weer een bijeenkomst voor de Participantenraad, dan staan het jaarplan 2021, de begroting en contributies op de agenda. Wij gaan ons best doen om dan de voltallige participantenraad bijeen te krijgen.

Dank voor uw aanwezigheid en uw meedenken.

Hansje Pontier, directeur

Deel