Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Lokale netwerkbijeenkomst Palliatieve Zorg Nieuwerkerk ad IJssel

Datum: dinsdag 6 september 2022 - dinsdag 06 september 2022

Online verdiepingssessies WZD (wet zorg en dwang)

Datum: donderdag 8 september 2022 - donderdag 06 oktober 2022

NAH voorlichtingsbijeenkomsten 2022

Datum: donderdag 15 september 2022 - dinsdag 13 december 2022

Casuïstiekbespreking Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen niveau 4-5

Datum: donderdag 17 november 2022 - donderdag 17 november 2022
Deel