Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Casuïstiekbespreking over palliatieve zorg en delier voor verpleegkundigen niveau 4/5

Datum: Donderdag 16 september 2021
Tijdstip: 17:00 - 19:00 uur
Locatie: Groene Hart Ziekenhuis, vergaderruimte Ridderhof (3e verdieping), Bleulandweg 10, Gouda
Kosten: Aan deze bespreking zijn geen kosten verbonden. Als je inschrijft rekenen we op je komst.

Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland en consultatieteam Hollands Midden van stichting Fibula  organiseert op donderdag 16-9-2021 een casuïstiekbespreking over palliatieve zorg en het delier. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Het komt wel eens voor dat een voorheen volkomen normaal functionerende patiënt in de palliatieve fase ineens verward gedrag gaat vertonen; de patiënt kan een delier hebben. Dat stelt jou als zorgverlener voor problemen en leidt vaak tot gevoelens van onmacht. Ook voor de familie en naasten van de patiënt is het een heel moeilijke situatie, m.n. omdat het van de toch al kostbare tijd af gaat en omdat het moeilijk is om aan te moeten zien dat iemand compleet anders reageert dan normaal.

Een delier kan voor de patiënt een zeer angstige ervaring kan zijn, die om een adequate aanpak vraagt. Desondanks levert het in de praktijk nog wel eens problemen op om de klachten of verschijnselen te herkennen die horen bij het delier. Het is ook niet altijd eenvoudig de mogelijke oorzaak te achterhalen en/of de klachten afdoende te bestrijden.

Docent:           
Jeanet van Noord, verpleegkundig specialist en lid consultatieteam Hollands Midden

Aanmelden :       
Je kunt je aanmelden voor 9 september 2021 via het aanmeldingsknop hierboven. Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij Jeanet van Noord  vóór 14-9-2021: jeanetvannnoord@gmail.com Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Accreditatie        
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen


Contact:

Transmuraal Netwerk Midden-Holland, info@transmuraalnetwerk.nl, 06-48133312

Documenten downloaden:
Deel