Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Postbus 1098/A.600 (postadres)
2800 BB  GOUDA

Bleulandweg 10, route 69 (bezoekadres)
2803 HH  Gouda

T  06-48133312 (niet voor Tandem MH)
E  info@transmuraalnetwerk.nl

Tandem

Voor contact met TANDEM (transmurale attentie naast dementie) kunt u via deze link zien welk nummer u kunt bellen.

Kies het 06-nummer van het team in het gebied waar uw cliënt woonachtig is.

Deel