Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeNieuwsAlle berichten

Agenda

Nieuws

Informatie over palliatieve zorg in Midden-Holland

Datum: donderdag 25 maart 2021


In de Palliatieve fase heeft de zorg veel te bieden aan mensen om hun leven in deze fase comfortabel te maken. Tal van voorzieningen/ diensten zijn beschikbaar, maar worden niet benut, omdat te laat het gesprek hierover met de patiënt aan gegaan wordt en informatie de doelgroep niet bereikt.

Een werkgroep doet nu onderzoek naar bekendheid onder professionals met deze informatie. 

Uit de enquête, die is verstuurd naar allerlei zorgverleners en ondersteuners, die in contact zijn met mensen voor wie het levenseinde nadert, blijkt dat

  • Zij zich verantwoordelijk voelen voor een goede informatie voorziening,
  • Zij veel weten over zorg en diensten, die in het verlengde liggen van hun eigen expertise,
  • Zij zich ook realiseren, dat ze niet kunnen informeren over zaken die ze niet weten,
  • Zij graag een plek weten waar zij informatie kunnen vinden.

Herkent u zich hierin of heeft u zelf de enquête ingevuld dan kan ik alvast het volgende melden.  U heeft de juiste plek zojuist gevonden! Kijk gerust rond bij het thema Palliatieve Zorg op deze website.

Een sociale kaart vindt u in de Informatiegids palliatieve zorg Midden-Holland achterin zijn tal van adressen en links te vinden. U kunt ook de papieren versie aanvragen.

Landelijke informatie voor professionals op

De PalliaArts App (gratis te downloaden op uw smartphone) voorziet in zowel landelijke informatie, zoals richtlijnen en  brochures, als over regionale informatie, zoals lege bedden bij de hospices.

De werkgroep maakt een plan om deze informatie breed onder de aandacht te brengen. Fysieke bijeenkomsten, zoals lokale netwerkbijeenkomsten zullen hierin ook meegenomen worden. Wilt u een lokale bijeenkomst over palliatieve zorg organiseren, dan helpen we daar graag bij. Laat het weten ineke.weverling@ghz.nl 

Deel