Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeNieuwsIn de media

Agenda

Nieuws

Bemiddeling met zachte hand', Transmuraal Netwerk Midden-Holland als verbinder in Zorgvisie Magazine

In Zorgvisie Magazine van oktober 2014 staat een portret van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland als verbindende partij tussen de zorgaanbieders in de regio en de gemeenten als nieuwe samenwerkingspartner.
In het artikel benadrukt directeur Lia Donkers mogelijkheden te zien om een brug te slaan tussen zorgaanbieders en gemeenten. Door te signaleren dat de organisaties verschillende denksystemen hebben, de verschillen te benoemen en in een gezamenlijke 'denktank' of ‘transitietafel’ te zoeken naar oplossingen voor een goede samenwerking.
Artikel

Deel