Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Hansje Pontier

De zorg vind ik een prachtige sector om in te werken en ik ben blij nu in zo’n dynamische regio als Midden Holland te mogen werken. De urgentie om met verandering en verbetering bezig te zijn is duidelijk. In de regio zijn mooie resultaten bereikt en wordt ook volop gewerkt aan duurzame verbeteringen in netwerken en met nieuwe projecten. Ik kan mij helemaal vinden in de gezamenlijke visie, die laat zien dat voor een brede benadering is gekozen: de focus op duurzame verbeteringen,  niet alleen gericht op ziekte, maar ook op welbevinden, eigen kracht en eigen regie van de burgers.

Ik zet mij samen met u in voor verdere fundamentele veranderingen en innovatie, met nadrukkelijke aandacht voor de verbinding tussen zorg en welzijn. Waarbij het gaat om het werk in de wijken en burgers te steunen bij eigen inzet om problemen op te lossen. Het gaat om samenwerking en afstemming tussen professionals en het vraagt om bestuurders die richting geven, vasthoudend zijn en een gezamenlijke boodschap hebben. Netwerkzorg, gecoördineerde samenwerking tussen zorgaanbieders, zie ik als een mooie oplossing voor, antwoord op de toenemende zorgvraag en de stijgende zorgkosten.Vanuit het Transmuraal Netwerk kunnen wij verbeter- of veranderingsprocessen bevorderen, ondersteunen of (bege)leiden.

De dynamiek in deze regio is mooi. Initiatieven en ontwikkelingen blijven overzien en afstemmen is noodzakelijk. Niet op meerdere plekken hetzelfde wiel uitvinden en altijd de focus houden op het belang van cliënt en inwoners van de regio.Hansje Pontier
Directeur
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl

Hansje Pontier

Na de jeugdhulpverlening (10 jaar) en organisatieadvieswerk (17 jaar) ben ik gaan werken in de regio Drechtsteden/Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden. Daar heb ik gewerkt in de thuiszorg, leiding gegeven aan een vakgroep psychologie, gewerkt met geriatrieverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde in een geriatrisch onderzoeks- en adviescentrum (1e lijn). Ik heb mij als coördinator ketenzorg ingezet voor de verbetering van de zorg voor mensen met dementie.

Daarnaast heb ik projecten begeleid op het gebied van lokale samenwerking en de ontwikkeling van gespecialiseerde verpleging in de zorg thuis. Ik ben voorzitter van Dementie Netwerk Nederland, dit netwerk is gericht op het versterken van daadkracht, maatwerk en eenduidigheid in de regionale netwerken.

Deel