Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Ineke Weverling

Als een patiënt hoort dat hij niet meer beter wordt, houdt de zorg niet op. Professionele -en informele zorg en ondersteuning zijn alert en nabij  om van het resterende leven nog een waardevolle periode te maken.  

Ik zie het als mijn taak als netwerkcoördinator Palliatieve zorg om betrokken organisaties in de regio bewust te maken van de rol die zij daarin (kunnen) spelen. Ik initieer en stimuleer om in gezamenlijkheid een samenhangend aanbod voor patiënt en naaste te ontwikkelen, uitvoeren en borgen. 

Door mijn jarenlange betrokkenheid bij het Transmuraal Netwerk ken ik vele partijen en personen die een specifieke bijdrage kunnen leveren in zorg en welzijn. Ik heb zicht op regionale en landelijke ontwikkelingen.

  

Thema’s en onderwerpen van Ineke

Palliatieve zorg

Positieve Gezondheid

Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

 

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741
ineke.weverling@ghz.nl

Ineke Weverling

Ineke is HBO opgeleid. Zij heeft aanvullend de scholing Management voor Non Profit (ISW) en de opleiding tot Kwalteitsfuncionaris(CBO) afgerond. In 2017 heeft ze de opleiding 'Ketenregisseur' bij de Erasmus Academie afgerond. Maart 2019 heeft zij haar Post HBO diploma voor Vaardigheidstrainer behaald (Blankestijn en Partners)

 

Deel