Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Jacqueline Blom

Een samenhangend en afgestemd geheel van diensten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is waar ik warm voor loop, zodat ze in staat worden gesteld om zo lang mogelijk in de thuissituatie te blijven functioneren.

 

Als netwerkcoördinator van het netwerk dementie Midden-Holland, met een ICT en verpleegkundige achtergrond, draag ik bij aan verbeteringen in de dementiezorg, zowel lokaal, regionaal als landelijk.

 

Hiervoor organiseer ik transmurale bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen, knelpunten op te sporen, protocollen op elkaar af te stemmen en netwerkprestaties te evalueren en werk ik samen met gemeenten, organisaties voor (thuis)zorg, huisartsen, welzijn, geestelijke gezondheid en verzekeraars.

 

Flexibel zijn en inspelen op de steeds veranderende wereld van de zorg, dat is lastig,maar het biedt ook kansen en uitdagingen om samen met andere naar oplossingen te zoeken.

 

Die samenwerking met alle (vrijwillige/professionele) hulpverleners binnen de regio vind ik heel leuk aan mijn werk, maar het meest trots ben ik op het feit dat we sinds 2013 transmurale casemanagers ter beschikking hebben voor de zorg en ondersteuning voor deze kwestbare groep.

 

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
06-48133312
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel