Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Over het Transmuraal Netwerk

De Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland (1998) is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in Midden-Holland. Het verband wil voor de inwoners van de regio een samenhangend en doelmatig zorg- en welzijnsaanbod realiseren.

Wat biedt het Transmuraal Netwerk?

Het Transmuraal Netwerk ondersteunt professionals en organisaties bij het ontwikkelen van een samenhangend aanbod. Het Netwerk signaleert en verbindt trends, nieuwe ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn en vertaalt deze naar de regionale context in Midden-Holland. De vragen, behoeften en mogelijkheden van de inwoners zijn daarbij leidend.

Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland:

Bent u geïnteresseerd in onze ondersteuning of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

English

The Transmural Network Foundation is set up as a formal joint venture of care providers in Midden-Holland, a central region of Holland. The objective is to realise a demand oriented seamless system of health care provisions in the area.

Download Factsheet

Deel