Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Acute Ouderenzorg

Het project Acute Ouderenzorg Midden-Holland (2017) wil de keten van acute ouderenzorg stroomlijnen en optimaliseren zodanig dat ouderen met (dreigende) acute vragen de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek krijgen.

Aanleiding tot het project is de groei van het aantal ouderen met acute zorgvragen en het feit dat relatief veel ouderen in de 2e lijn terecht komen terwijl zij ook in de 1e lijn opgevangen hadden kunnen worden.  

 

Projectsporen

In het projectplan, opgesteld met de betrokken zorgorganisaties, zijn zeven sporen gedefinieerd:

1. Preventie van acute vragen door vroegtijdige opsporing en versterkende interventies

2. Functionele integratie van SEH en HAP; uitbreiding met een verpleegkundige spoedpost 

3. Opzet regionaal Transferportaal voor triage en verwijzing naar acute thuiszorg en 1e lijnsverblijven

4. Inzicht, samenhang, samenwerking in capaciteitsbeleid 1e lijnsverblijven in de regio

5. Verbinding met GGZ traject: verbetering acute psychiatrische zorg en opvang van verwarde mensen

6. Inzicht en toegankelijkheid procedures soorten spoedvervoer zoals psycholances, zorgambulances

7. Ketenregistratie, monitoring, data-analyse in samenhang met programma Gedeelde Zorg

 

Sporen waar vanuit de betrokken organisaties al activiteiten gaande zijn, worden door het project samengebracht. Nieuwe sporen - spoor 3 krijgt prioriteit - worden door het project opgepakt. Voor de inrichting van een Transferportaal zijn verschillende modellen denkbaar. Met ingang van april 2018 is een regionaal ELV-loket (model 2) gerealiseerd.      

 

Het project Acute Ouderenzorg maakt deel uit van het programma Gedeelde Zorg.

Contact

 

Hansje Pontier
Projectleider
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl
 

Deel