Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

ELV-loket

Let op: ELV is nadrukkelijk niet aan de orde bij:

  • ernstige psychiatrische problematiek;
  • patiënten met een BOPZ-status;
  • somatische problematiek waarvoor behandeling door de medisch specialist nodig is (MSZ);
  • een haalbare intensieve multidisciplinaire revalidatiedoelstelling (GRZ of MSRZ);
  • hoofdzakelijk sociale problemen (Wmo);
  • respijtzorg zonder medische noodzaak (Wmo);
  • een bestaande Wlz-indicatie;
  • bij het vermoeden van een langdurige noodzaak voor opname zonder terugkeer naar huis (aanvragen Wlz indicatie).

Het ELV-loket kan u in bovenstaande gevallen niet van dienst zijn. Wanneer er geen ELV-plaats is in de regio Midden-Holland kunt u zelf contact opnemen met een andere regio

Telefoonnummer: 0182-302436

Werkwijze

Download hier de werkwijze voor verwijzers

 

Deel