Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Chronische pijn

Subsidie voor het netwerk chronische pijn: een focus op de eerstelijn

Datum: dinsdag 19 november 2019

Nadat in najaar 2017 verschillende zorgverleners zijn gestart met het netwerk Chronische Pijn en er o.a. een regionale sociale kaart is samengesteld, is er opnieuw een subsidie gekregen. Deze keer om:

  • Een scholingsprogramma te ontwikkelen voor POH-GGZ over chronische pijn/SOLK
  • Een overzicht voor huisartsen te maken met informatie over bij welke vragen rondom chronische pijn zij een patiënt naar de POH-GGZ dan wel een gespecialiseerde fysio/oefentherapeut kunnen sturen
  • Een symposium (voorjaar 2021) waar, naast het verspreiden van kennis over chronische pijn en het netwerk, de focus ligt op het geven van een eenduidige boodschap aan de patiënt waarbij men dezelfde taal gebruikt.

Met als doelen: de huisartsenpraktijk te ontlasten, deskundigheidsbevordering van de POH-GGZ, verminderen van zorgconsumptie in de 2e lijn en kennis verspreiden over stepped care methode en benadering van mensen met chronische pijn.

Contact

Laura van Werven
0182-505534
laura.van.werven@ghz.nl

Deel