Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Bronnen

COVID-19 Associated Syndrome (CAS) is de verzamelnaam voor persisterende c.q. chronische symptomen en klachten die, in aansluiting op en waarschijnlijk veroorzaakt worden door COVID-19, mogelijk voor langere tijd resteren nadat iemand de primaire infectie heeft doorgemaakt. Iemand met CAS heeft doorgaans primair longschade, maar er kan tegelijkertijd ook sprake zijn van andere restschade (cardiovasculair, neurologisch), het Post Intensive Care Syndroom (PICS), alsmede van cognitieve en psychische problemen. Handreiking voor de zorg (LAN)

 

Multidisciplinaire richtlijn voor de psychosociale hulp bij rampen en crises. De inhoud van het document is gebaseerd op
actuele wetenschappelijke inzichten en behoeften uit de praktijk. De richtlijn is ontwikkeld door een breed samengestelde werkgroep in samenspraak met experts en andere betrokkenen. 
Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

 

FME

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505280/ 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel