Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeThema'sCoronaCorona

Agenda

Nieuws

Regionaal vangnet Corona nazorg

Regionaal vangnet Corona nazorg
Mensen die Corona hebben doorgemaakt en hun naasten kunnen specifieke problematiek ontwikkelen. Het Transmuraal Netwerk pakt de regie op, om kennis en ervaring te bundelen en dit in de regio toegankelijk te maken voor alle zorgverleners en ondersteuners. Lees meer.

Factsheet Nazorg Corona

Binnenkort vindt u hier de factsheet Nazorg Corna Midden-Holland. alvast een voorproefje

 

Deskundigheid

Waar

Informatie en adressen

Lichamelijk

longarts

Groene Hart Ziekenhuis

(doorverwijzing huisarts nodig)

www.ghz.nl/specialismen-en-afdelingen/corona-nazorgpoli/

Nazorgpoli (ook voor een longarts en revalidatie arts)

Groene Hart Ziekenhuis

(doorverwijzing huisarts nodig)

www.ghz.nl/specialismen-en-afdelingen/corona-nazorgpoli/

Medisch Specialistisch Revalidatie Centrum

Basalt (Gouda)

 

Belife (Rotterdam)

(doorverwijzing huisarts/ bedrijfsarts nodig)

https://basaltrevalidatie.nl/volwassenen/covid-19-revalidatie/

https://belife.nl/zorg/

Longfysiotherapeut*

regionaal/ lokaal

 

 www.copdnetwerkmiddenholland.nl

fysiotherapeut *

lokaal

 https://defysiotherapeut.com

Oefentherapeut*

regionaal/ lokaal

 https://oefentherapie.nl/Wanneer-oefentherapie/Herstelzorg-na-COVID-19

Ergotherapeut*

regionaal/ lokaal

 Overzicht  Ergotherapie expertise Covid-19 regio Midden-Holland

Diëtist*

lokaal

https://dieetditdieetdat.nl/

Logopedist*

regionaal/ lokaal

www.logopedie.nl

*doorverwijzing huisarts nodig ivm herstelzorg COVID-19

Op basis van een tijdelijke aanspraak kunnen patiënten gebruikmaken van herstelzorg vanuit de basisverzekering. Voorwaarden hiervoor zijn een verwijzing van een medisch specialist of huisarts en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Lees meer

Paramedische herstelzorg bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 7 uur diëtetiek, 10 uur ergotherapie en logopedie (zonder maximum) voor een maximale periode van 6 maanden. Na zes maanden kan op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van zes maanden.

Mentaal

geheugenpoli

Groene Hart Ziekenhuis (doorverwijzing huisarts nodig)

www.ghz.nl/specialismen-en-afdelingen/geheugenpolikliniek/

Ergotherapeut*

lokaal

 Overzicht  Ergotherapie expertise Covid-19 regio Midden-Holland

Geriater

Groene Hart Ziekenhuis, (doorverwijzing huisarts nodig)

www.ghz.nl/specialismen-en-afdelingen/geriatrie/

Specialist Ouderengeneeskunde


(doorverwijzing huisarts nodig)

 

POH-GGZ

lokaal

 Huisartsenzorg GGZ (mediis.nl)

gemeente of sociaal team

lokaal

Zie de website van uw gemeente

maatschappelijk werk

lokaal

 www.kwadraad.nl

eerstelijnspsycholoog,

lokaal

 www.psyned.nl/psycholoog/zuid-holland/

geestelijk verzorger

Transmuraal Netwerk Midden-Holland

 Geestelijke Verzorging (transmuraalnetwerk.nl)

Regionaal TransferPunt COVID-19 Midden-Holland

Regionaal TransferPunt COVID-19 Midden-Holland
De plaatsing van COVID patiënten vindt nu, anders dan tijdens de eerste golf, bovenregionaal (in de gehele veiligheidsregio) plaats. De transferverpleegkundigen van ZorgBrug hebben via Point inzicht in de beschikbare beddencapaciteit van de COVID plekken. Zij kijken niet enkel naar bedden in onze sub-regio, maar ook naar bedden in de andere sub-regio’s. De keerzijde is dat andere transferpunten ook aanspraak kunnen maken op de bedden in onze regio.

Regio telefoonnummers

  • Regionaal Transferpunt   0182-505319  ma tot vr van 9.00 tot 17.00 uur
  • COVID-Thuiszorgteam     06 18210435 (als eigen thuiszorg team niet kan leveren)

(Alleen na 17.00 uur en in weekeinden kan het crisisnummer gebeld worden 0182-302436)

Nood ACP
In de huidige crisistijd is het goed als  wensen en grenzen vastgelegd zijn. Helaas blijkt dat vaak nog niet het geval. Nodig mensen uit om hierover na te denken, ter voorkoming van onnodige toestroom van kwetsbare ouderen, die helemaal niet meer ingestuurd willen worden.
Lees meer

Twee handleidingen voor ‘Afscheid nemen in buitengewone situaties’
Een geestelijk verzorger uit onze pool heeft samen met een Bredaase collega een handleiding ontwikkeld om de zorgverlender te helpen een stervende te begeleiden bij het afscheid nemen van het leven als er geen naaste of geestelijk verzorger bij is. Een tweede handleiding is er voor de naasten die niet aanwezig kunnen zijn.
Lees meer

Geestelijke verzorging Thuis
Geestelijke verzorging in de eerste lijn is nu mogelijk. In Midden-Holland is een pool met geestelijk verzorgers gestart. Ten tijde van het Corona virus is het mogelijk telefonische consulten of middels videobellen gesprekken aan te gaan.
Lees meer

Zorgverlening TANDEM gedurende corona-crisis
Lees meer

Mantelzorg tijdens corona
Lees meer

Palliaweb
Vrijwel dagelijks is er nieuwe informatie beschikbaar op Palliaweb.nl over Covid-19 en palliatieve zorg.
Lees meer

Onlangs geplaatst 7 korte basistrainingen van 12 minuten elk. De serie is gemaakt voor artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis.

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505280/ 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Palliaweb

Vrijwel dagelijks is er nieuwe informatie beschikbaar op Palliaweb.nl over Covid-19 en palliatieve zorg.
 

Deel