Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeThema'sCVACVA

Agenda

Nieuws

CVA

De CVA-keten stemt de zorg af voor mensen met een CVA in de regio Midden-Holland.

 

 


CVA / Beroerte

Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks taalgebruik wordt een CVA ook een beroerte genoemd. Dit is onder andere een hersenbloeding of herseninfarct.

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 41.000 mensen een CVA. In Midden-Holland gaat het om ongeveer 350 mensen per jaar.

Kijk voor meer informatie over een CVA op www.hersenstichting.nl of www.hersenletsel.nl.

 

De stuurgroep CVA in Midden-Holland

De stuurgroep CVA bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • Basalt
  • Groene Hart Ziekenhuis
  • ZorgBrug
  • Fundis (Vierstroom)
  • Zorgpartners Midden-Holland
  • Transmuraal Netwerk Midden-Holland

De voorzitter is Loet Kloos, neuroloog in het Groene Hart Ziekenhuis.

Het verloop van de ziekte vraagt om een regelmatige begeleiding door verschillende disciplines. Het aantal deskundigen dat betrokken is bij een CVA-patiënt is erg groot. De neuroloog, gespecialiseerd CVA-verpleegkundige, thuiszorgmedewerker, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en huisarts zijn allen betrokken bij de CVA-zorg. Goede afstemming van informatie en nauwe samenwerking tussen disciplines zijn voor de patiënt belangrijk. Naarmate de zorg voor mensen met een CVA beter op elkaar is afgestemd, is zelfs een groter herstel voor de patiënt mogelijk. De afspraken rondom de afstemming in de zorg zijn in de vorm van een ketenovereenkomst ondertekend door de verschillende partijen.

 

De bijdrage van de CVA-keten

De stuurgroep CVA bestaat sinds 1999 en richt zich op optimale zorg voor CVA-patiënten. Hiervoor zijn inmiddels verschillende middelen opgesteld, waaronder een CVA-gids en ketenovereenkomst. U vindt deze onder het kopje documenten.

De CVA-keten Midden-Holland is lid van het landelijk Kennisnetwerk CVA.

 

Nieuws

Neuronet

Datum: dinsdag 23 augustus 2022

Activiteiten

Agenda

Contact

 

Hansje Pontier
Programmamanagement

06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl 

Deel